Термінове оформлення шлюбу з іноземцем в Україні

Останнім часом спостерігається значний приріст міграції населення за межі України, стрімкий розвиток ділових і особистих контактів, а також вступ в шлюб українських громадян з іноземними громадянами.

До питання укладення шлюбного союзу з іноземним громадянином необхідно підходити з особливою увагою і обізнаністю, як до вступу в шлюб, так і після оформлення особистих відносин c іноземцем.

Що потрібно знати, щоб зареєструвати шлюб з іноземцем в Україні в 2022 році

Якщо у Вас існує перспектива пов'язати себе шлюбними узами з іноземцем, відразу може виникнути ряд питань:

 1. Куди необхідно звернутися, щоб зареєструвати шлюб з громадянином іншої країни?
 2. Які документи необхідно подати для реєстрації шлюбу?

Перелік необхідних документів для оформлення шлюбу з іноземцем, Київ

Офіційним і державним органом для реєстрації шлюбів як для громадян України, так і для іноземних громадян в Києві є РАГС. Для подачі документів на реєстрацію шлюбу між громадянином України та іноземним громадянином, парою подаються такі документи:

заяву від пари про бажання вступити в шлюб;
для громадянина України
український паспорт;
свідоцтво про розірвання шлюбу або свідоцтво про смерть (тільки в тому випадку, якщо раніше був одружений).
для іноземного громадянина
паспорт з перекладом на українську мову і нотаріальним посвідченням перекладу;
сторінка з паспорта про перетин кордону.
рішення суду про розлучення або свідоцтво про розлучення, свідоцтво про смерть (якщо іноземний громадянин раніше перебував у шлюбі). Ці документи повинні бути легалізовані або апостильовані в залежності від країни, яка видала такі документи. Для реєстрації шлюбу за межами України необхідно надати: заяву про те, що ви не в шлюбі, свідоцтво про розлучення, свідоцтво про народження, і на вимогу РАГСу довідку з місця проживання (легалізувати і апостилювати).

Київське бюро перекладів Апостиль Груп швидко і кваліфіковано проконсультують вас з питань оформлення шлюбу, як на території України, а також за її межами між громадянами України та іноземними громадянами, між іноземцями. Ми також сприяємо при оформленні шлюбу з іноземними громадянами в Україні.

Юридичні особливості укладення шлюбу з іноземцями

Шлюбний союз в Україні можна заключити між:

 1. Громадянином України і громадянином іншої держави;
 2. Громадянами інших країн

При укладанні шлюбу в Україні форма та порядок укладання шлюбу будуть визначатися правом України.

Якщо ви громадянин України та плануєте оформити шлюб з іноземним громадянином за межами України відповідно до права іноземної держави, з можливістю повернутися на батьківщину і бажаєте, щоб такий шлюб був дійсним на території України для громадянина України, дотримання вимог Сімейного кодексу України щодо підстав недійсності шлюбу є обов'язковою. Наприклад, укладені полігамні шлюби в інших країнах, де це дозволено, на території України будуть недійсними. Щодо шлюбу між іноземними громадянами, шлюб між іноземцем, що був укладений відповідно до права іноземної держави, незалежно від українського законодавства, такий шлюб буде дійсним на території України. При укладанні шлюбу з іноземним громадянином також можна зробити заключити і шлюбний договір. При цьому сторони шлюбного договору можуть обрати право, що застосовується до шлюбного договору.

Спірні відносини найчастіше виникають щодо правових наслідків шлюбу укладеного з іноземним громадянином, а саме:

 • майнові відносини подружжя;
 • припинення шлюбу;
 • визнання шлюбу недійсним;
 • встановлення та оскарження батьківства;
 • права і обов'язки батьків і дітей;
 • зобов'язання по утриманню;
 • усиновлення;
 • зміст родичів та інших членів сім'ї.

Можуть виникнути труднощі при визначенні права, яким будуть регулюватися вищевказані відносини. Внаслідок шлюбу з іноземцем часто виникають такі ситуації, коли у одного з батьків і дітей різне громадянство, майно в різних країнах, а місце проживання і зовсім можуть не збігатися.

Такі питання врегульовані законодавством України, але в разі розлучення з іноземним громадянином, нормативна база іншої держави, що регулює розлучення, може зовсім не збігатися з нормами законів України. Згодом, можна побачити сумну картину - тривалі судові розгляди, невизначений статус подружжя, а також їхніх дітей і майна.

Для того, щоб уникнути цієї ситуації, необхідно завчасно подбати про своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Професійна консультація юриста щодо питання правильного укладення шлюбу з іноземцем, і можливістю прогнозування ситуацій з різним результатом, що може виникнути в такому шлюбі для подружжя, а також у разі розлучення - вчасно вбереже від необдуманих вчинків. Будь-яка ситуація вимагає індивідуального підходу залежно від різних чинників, в першу чергу від законодавчої бази країни іноземного чоловіка.

Загальне правило відповідно до українського законодавства:

Правові наслідки шлюбу визначаються спільним особистим законом подружжя, а при його відсутності правом країни, в якій сім'я мала останнім загальне місце проживання, за умови, що хоча б один з подружжя все ще має місце проживання в цій державі. При відсутності і його запровадження застосовується право, з яким обидва з подружжя мають найбільш тісний зв'язок іншим чином (місце знаходження спільної нерухомого майна і т.п.). Наприклад, подружжя є громадянами різних держав, але проживають на території третьої держави. Таким чином, до них буде застосовуватися закон цієї третьої держави.

При відсутності у подружжя офіційного права проживання на території третьої держави, тоді застосовується закон тієї держави з яким подружжя найтісніше пов'язані (скажімо нерухомим майном).

Припинення шлюбу та правові наслідки припинення шлюбу визначаються правом, яке діє в даний час щодо правових наслідків шлюбу.

Майнові відносини подружжя. Для регулювання майнових наслідків шлюбу право особистого закону одного з подружжя або право держави, в якій один з них має звичайне місце перебування, або щодо нерухомого майна, право країни, в якому таке майно перебуває. Обраний право припиняє застосовуватися або змінюється за згодою подружжя в разі зміни особистого закону або місця перебування того з подружжя, до закону якого було прив'язано приватне право. Нове право застосовується до правових відносин з моменту укладення шлюбу, якщо інше письмово не встановлено подружжям. У разі відсутності вибору права подружжям майнові наслідки шлюбу визначаються правом, яке застосовується до правових наслідків шлюбу. Угода сторін про вибір права, що укладена в Україні, має бути нотаріально посвідчена.

Встановлення та оскарження батьківства визначається особистим законом дитини на момент його народження.

Права і обов'язки батьків і дітей визначаються особистим законом дитини або правом, яке має тісний зв'язок з відповідними відносинами і якщо воно є більш сприятливим для дитини. Зобов'язання щодо утримання, які виникають із сімейних відносин, регулюються правом держави, в якій має місце проживання особа, яка має право на утримання. Якщо особа, яка має право на утримання, не може його одержати згідно з правом, визначеним вище, застосовується право їхнього спільного особистого закону. Якщо особа, яка має право на утримання, все ж і в такому випадку не може його отримати застосовується право держави, в якому особа, яка зобов'язана надати утримання, має місце проживання.

Вимога про утримання родичів та інших членів сім'ї (крім батьків і дітей) не може бути задоволено, якщо відповідно до права місця проживання особи, яка зобов'язана надати утримання, такого зобов'язання про утримання не існує.

Усиновлення та його скасування регулюються особистим законом дитини і особистим законом усиновителя. Якщо усиновителі подружжя, які не мають загального особистого закону, то застосовується право, що визначають правові наслідки шлюбу. Здатність особи бути усиновлювачем визначається відповідно до її особистого закону. Правові наслідки усиновлення або його припинення визначаються особистим законом усиновлювача. Нагляд та облік усиновлених дітей здійснюються відповідно до особистого закону дитини.


Залишились питання або хочете зробити замовлення?

Звертайтесь!